Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 8, 2019

Bartosz Węglarczyk omawia z Piotrem Markiewiczem i Piotrem Różyckim badania dotyczące tego, jakie seriale Polacy oglądają na VOD.