Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2019

Które seriale załapały się na listę najlepszych seriali mijającej dekady? Które trafiły tam zupełnie niezasłużenie? A które zostały kompletnie pominięte? M.in. o tym Bartosz Węglarczyk rozmawia z Jaśminą Marczewską i Piotrem Markiewiczem.