Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 26, 2019

Kto dostał zasłużenie, a kto niezasłużenie w tym roku nagrody Emmy? O tym Bartosz Węglarczyk rozmawia z Tytusem Hołdysem i Piotrem Markiewiczem.