Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 1, 2021

"Shadow Lines" opowiada o pracy fińskiego kontrywywiadu w latach 50 tych, parę lat po przegranej wojnie ze Związkiem Radzieckim. Ten serial pozwala kompletnie inaczej spojrzeć na Zimną Wojnę i ludzi, którzy manewrowali między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi po to, by zostać neutralnym krajem.

Seriale i filmy, o których rozmawiamy: 

3.20 - "Rodzina Soprano" (HBO MAX)
5.45 - "Szybcy i wściekli 9"
12.30 - "Storm of the Century"
17.10 - "Physical" (Apple TV+)
27.05 - "Shadow Lines"
31.40 - "This is Pop" (NETFLIX)
35.50 - "Chaos Walking"
39.30 - "The Umbrella Academy" (NETFLIX)